Metoden – på kanten af viden

Udviklingen af teknologi sker så hurtigt, at det der var rigtigt i går ikke nødvendigvis er det i dag. Når vi leder og samarbejder gennem teknologi, arbejder vi altså på at ramme et bevægeligt mål. Samtidig er den digitale verden ny og de muligheder og det omfang den præsenterer eksisterede ikke for blot tyve år siden. Vi er altså alle begyndere i en ny disciplin.

I sådan en verden giver det ikke mening at pege på én rigtig måde at lede og samarbejde gennem teknologi. Den findes ikke. I stedet tager ITogos dig med på en rejse, hvor du gennem interviews med forskellige eksperter, praktikkere og virksomheder får et indblik i de erfaringer og erkendelser som dygtige mennesker gør sig undervejs. Tanken er altså ikke at nå i mål ved at præsentere et endeligt facit, men at inspirere ved dele andres oplevelser med rejsen.

Teknologi forandrer også vores muligheder for formidling og læring. Bøger, rapporter og videnskabelige artikler har ofte en langsommelighed i deres tilblivelse, som sikrer kvalitet og fokus, men i en hurtigt forandrende verden bliver disse formater udfordret på relevans når man som læser skal anvende materialet.  På ITogos er fokus på at præsentere de overvejelser og erfaringer som frontløbere har gjort sig på en direkte og umiddelbar måde. Derfor er formatet podcasts. Rejsen med at undersøge lederskab og samarbejde i en digital verden er derfor også en rejse hvor formatet podcasts som vidensformidling skal udvikles og udfoldes.