Ydelser

ITogos tilbyder konsulentydelser og rådgivning indenfor digitaliseringsstrategi, digitalt medieret undervising, samarbejde og ledelse. Samtidig kan du booke en række oplæg:

Kan I høre hvad jeg siger?

Når man går fra at undervise eller træne mennesker ansigt til ansigt og skifter til et digitalt format sker der et tab. Vi kan ikke på samme måde føle nærvær, aflæse kropssprog eller læne os op ad den praksis vi har opbygget gennem hundredvis af år for hvad det vil sige at modtage undervisning. Til gengæld giver teknologi os en række andre muligheder, som kan noget andet.  Det er vigtigt at forstå at dynamikkerne for læring i et digitalt rum er anderledes. Vi er derfor nødt til at tænke undervisning på en helt ny måde didaktisk og pædagogisk. I dette oplæg giver Anders S. Nielsen dig insigt i, hvad der skal til for at skabe effektiv læring i et digitalt univers. Du kan blandt andet høre om:

  • Hvordan vælger vi teknologi?
  • Digitalt nærvær
  • Farvel til undervisningslokalet som læringsrum
  • Asynkron læring og kollaborativ læring

Oplægget kan afholdes som inspirationsoplæg eller som workshop hvor deltagerne får mulighed for at arbejde konkret med relevant teknologi.

Samarbejde og ledelse i en digital verden

Flere og flere organisationer oplever at medarbejderne skal samarbejde omkring opgaver selvom de ikke befinder sig fysisk det samme sted. Det skaber nogle udfordringer både for medarbejderne og for deres ledere, som skal lede på distancen. En første udfordring er selvfølgelig at mestre den teknik, som faciliterer samarbejdet, men endnu vigtigere er det at forstå hvordan alt det rundt om teknikken fungerer i en digital verden. Med afsæt i sine undersøgelser af innovative start-up miljøer, fortæller Anders hvordan også mere modne og traditionelt organiserede virksomheder og organisationer kan få succes når samarbejde og ledelse rykker ind i en digital verden. Bliv inspireret af emner som:

  • Er det overhovedet nødvendigt at mødes fysisk?
  • Transparens og tydelighed – de to grundsten
  • Lederens online tilstedeværelse
  • Kollaboration/korporation

Vil du vide mere om ydelserne eller høre om andre muligheder så kontakt ITogos nedenfor.