Effektiv kompetence-udvikling

5 gode grunde til at arbejde med kompetenceudvikling

Hurtig og effektiv onboarding – Det tager ofte et stykke tid, inden en ny medarbejder kan håndtere opgaver selvstændigt. Et stærkt kompetenceudviklingssetup sikrer, at nye medarbejdere hurtigere kan komme i gang med at skabe værdi og føle sig som en integreret del af virksomheden.

Sikre at medarbejdere er klædt på til stadigt forandrende opgaver – Den tid hvor en uddannelse var ensbetydende med, at man aldrig igen skulle på skolebænken er for længst forbi. Krav, markeder og opgaver skifter i et rasende tempo og for enhver organisation er det vigtigt at kunne bygge videre på medarbejdernes kompetencer for at kunne forblive konkurrencedygtige og relevante.

Rekruttering og fastholdelse – I et arbejdsmarked hvor der er konkurrence på kvalificeret arbejdskraft er det et must at kunne tilbyde medarbejderne, at de løbende kan blive opdateret i deres færdigheder og samtidig udvikle sig inden for nye relevante områder. Kompetenceudvikling er simpelthen et parameter som afgør om du som organisation kan fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere.

Tilpasning til en digital verden – Den digitale udvikling forandrer konstant vilkårene for medarbejdere og organisationer og det kræver at jeres kompetencer følger med. Mange brancher er forandrede og selvom ens kerneopgave ikke er påvirket, er verden omkring én: Sælgere skal kunne lave digitale salgsmøder og forstå digital markedsføring, undervisere skal kunne navigere i digitale LMS og bruge digitale læremidler, kontakt mellem borgere og det offentlige er snart 100% digital, kunstig intelligens er på trapperne til at kunne overtage flere opgaver inden for jura, kundekontakt osv.

Arbejdsglæde og sunde organisationer – For både medarbejdere og virksomheder er det en styrke og kilde til glæde og robusthed, at man kan tilpasse og udvikle sig til forandrende krav og personlige ønsker. Et stærkt kompetenceudviklingssetup er en nøgle til at skabe et godt arbejdsliv og konkurrencedygtige virksomheder.

Mit navn er Anders Sandborg Nielsen og jeg står bag ITogos, som kan hjælpe din virksomhed eller organisation med at opnå succes med jeres kompetenceudvikling. Jeg har 15 års erfaring med området og har arbejdet i både den offentlige uddannelsessektor og i større private virksomheder, blandt andet Novo Nordisk og Pfizer. Jeg kan blandt andet hjælpe med: Rådgivning, varetagelse af specifikke opgaver og inspirationsoplæg. Læs mere om mine ydelser.