Ydelser

ITogos tilbyder konsulentydelser, opgavevaretagelse, rådgivning og foredrag indenfor forskellige aspekter af kompetenceudvikling. Nedenfor kan du læse mere de forskellige områder:

Konsulentydelser

Står din organisation for at skulle opkvalificere medarbejdere eller ledere, er det vigtigt at sørge for at det bliver gjort på en ordentlig måde. Der er mange faldgruber og får man ikke valgt det rigtige setup, skabt en sammenhæng til strategi og kontekst, valgt de rigtige metoder og engageret medarbejderne på en god måde, risikerer man hurtigt at bruge mange ressourcer uden at indsatsen får nogen effekt.  ITogos kan hjælpe med rådgivning omkring hele processen fra A-Z – lige fra behovsafdækning til opfølgende effektmåling. Så kan du være sikker på, at I får maksimalt udbytte af jeres arbejde med kompetenceudvikling. Du er altid velkommen til at række ud og høre mere om hvordan ITogos kan bidrage i jeres specifikke situation.

Foredrag

ITogos kan tilbyde oplæg og workshops om: 

  • Teknologier til at understøtte kompetenceudvikling – hvordan vælger man? og hvad er godt til hvad?
  • En netværksbaseret tilgang til kompetenceudvikling. I en foranderlig verden er organisationer nødt til at gå radikalt anderledes til kompetenceudvikling.
  • New ways of working – hvordan vores arbejdsformer og måder at være kompetente på forandrer sig. 

Ekstern HR-funktion

Indsatser omkring kompetenceudvikling kommer ofte i bølger og kan derfor lægge en ekstra byrde på HR-organisationen. ITogos kan tilbyde at varetage hele eller dele af jeres kompetenceudviklingsindsats. Det kan være i forbindelse med konkrete projekter eller dele af det løbende arbejde. Kontakt ITogos for at høre om mulighederne.

Strategisk rådgivning

I en foranderlig verden er kompetenceudvikling et kritisk parameter. Særligt den digitale udvikling, konkurrencen om talent og den hastighed, hvormed kompetencer bliver forældet, har forandret både måden vi driver forretning på og hvordan vi effektivt kompetenceudvikler. ITogos rådgiver om hvordan I bedst muligt designer jeres kompetenceudvikling så den bliver en integreret del af organisationens DNA og passer til verden i dag.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf.: 61338201 eller via kontaktformularen nedenfor, så vi kan tage en uforpligtende samtale om jeres ønsker og behov. Hvis ikke jeg selv kan hjælpe, har jeg et stort netværk i branchen og viser dig gerne i den rigtige retning.