Foredrag

En netværksbaseret tilgang til kompetenceudvikling

Arbejdsmarkedet er i forandring og det stiller nye krav til den måde man arbejder med kompetenceudvikling af sine medarbejdere på. I dette foredrag får du inspiration til at se udvikling af medarbejdere og ledere fra nye vinkler. For det er nødvendigt, hvis vi skal bevare engagement, rekruttere talenter og sikre hurtige og effektive omstillinger – vi kan ikke længere gøre som vi plejer. Afsættet for foredraget er en netværksbaseret tilgang til kompetenceudvikling. For i en sådan tilgang ligger muligheden for en mere dynamisk, engagerende og tidssvarende måde at udvikle mennesker på. Foredraget ser på spørgsmål som:

  • Hvad betyder en netværksbaseret tilgang til kompetenceudvikling?
  • Hvordan sikrer du medarbejdernes engagement og løbende udvikling?
  • Teknologi som motor – eksemplet Chat GPT
  • Hvad skal der til for at rekruttere talent i en individualiseret verden?
  • Kan man overhovedet lykkes med at have et robust kompetenceudviklingssetup når alt forandres så hurtigt?

Foredraget henvender sig til HR-afdelinger, uddannelsesinstitutioner og andre med interesse i kompetenceudvikling og læring. 

Tid: 45 minutter + 15 minutter til spørgsmål. 

Kontakt for pris.