Podcast: New Ways of Working

I sommeren 2023 gennemførte jeg en række interviews med forskellige personer og organisationer som på hver deres måde bryder med traditionelle måder at arbejde på. Det kom der en lille podcast serie ud af som du kan høre gratis nedenfor. Der kommer løbende nye afsnit henover efteråret 2023 på Spotify og Apple Podcasts.

8-16, samme arbejdsplads hele livet, samme type opgaver og en jubilæumsnål for 40 års tro tjeneste i firmaet. Vi skal ikke mange år tilbage før de flestes arbejdsliv lå i veldefinerede rammer. Sådan er det ikke længere og i denne podcast serie kan du høre forskellige organisationer og personer fortælle om de erfaringer og refleksioner de har gjort sig med at indrette deres arbejde og tilværelse på nye måder.

Uvished – en modsætning til handlekraft? New Ways of Working

I en foranderlig verden hvor en handleplan, strategi eller analyse kan miste sin relevans inden de når at blive præsenteret, er der brug for at kunne navigere i det uvisse. Det er netop emnet for dette afsnit af New Ways og Working, hvor jeg taler med Jacob Christoffer Pedersen, som sammen med Thomas Rosenberg har forfattet bogen Uvis. Vi kommer blandt andet omkring hvordan man handler i det uvisse? om usikkerhed står i modsætning til handlekraft? Cynefin og meget andet.
  1. Uvished – en modsætning til handlekraft?
  2. FIRE-bevægelsen
  3. Når kontorfællesskab er mere end nissevenner og fælles morgenmad
  4. En fugl i et guldbur – portefølje karriere som en vej til større frihed
  5. I skovens dybe, stille ro